آموزش فن زیر یک خم در گارد مخالف با اجرای موحد و صنعتکاران

آموزش فن زیر یک خم در گارد مخالف با اجرای موحد و صنعتکاران

آموزش فن زیر یک خم در گارد مخالف توسط دو تن از برترین های تاریخ کشتی آزاد ایران که بدون تردید آموزش صحیح در این راه یکی از عوامل بزرگ موفقیت در اجرای زیر یک خم در گارد مخالف است. این مطلب مربوط به مجله دنیای ورزش در 1349 است که توسط صدای کشتی بازنشر شده است.