گام بلند احمد جوان برای رسیدن به هدف

گام بلند احمد جوان برای رسیدن به هدف

یونس همیالی- در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور که طی روزهای 22 تا 24 آذرماه در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد، احمد محمدنژاد جوان از تیم خراسان رضوی توانست در ۵۷ کیلوگرم روی سکوی قهرمانی قرار بگیرد.

احمد جوان قربانی یک تصمیم ناقص!
چرخه خوب است ولی می لنگد!

احمد جوان قربانی یک تصمیم ناقص!

چرخه انتخابی تیم ملی با همه خوبی هایش اما نقص هایی هم دارد مثل ناکامی تلخی که برای احمد جوان رقم خورد. صدای کشتی ضمن بررسی،  آسیب شناسی و نقد چرخه انتخابی سبک وزن های کشتی آزاد به نقش سازنده فرشید قبادیان، در موفقیت والی زاده و سکوت و انفعال عجیب حامد میرعمادیان به هنگام کوچ احمد جوان پرداخته است.