مصدومیت حسن یزدانی در چه وضعیتی است؟

مصدومیت حسن یزدانی در چه وضعیتی است؟

شنیده می‌شود حسن یزدانی چهره مطرح کشتی کشور از ناحیه کتف احساس درد مزمن می‌کند. دکتر غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در این باره توضیحاتی داده است.