نازاریان: پدرم برای من انسان بزرگی است
در ستايش پدر ، به مناسبت روز جهانی پدر

نازاریان: پدرم برای من انسان بزرگی است

اتحاديه جهانی كشتی ، در هر مناسبتی به سراغ يك چهره جهانی كشتی ميرود ، روز برادر / خواهر ، روز مادر و اينبار به مناسبت روز جهانی پدر ، به سراغ ادموند نازاريان ، عنواندار جوان جهان و اروپا رفته است.