همنشینی دو اسطوره/ماجرای رفاقت تختی و ابتهاج

همنشینی دو اسطوره/ماجرای رفاقت تختی و ابتهاج

یه بار تو استادیوم محمدرضا شاه در پارک شهر کشتی بود شاپور غلامرضا هم اومد. خب مردم دوست نداشتن اینا رو و چند نفری براش دست زدن. بعد تختی اومد. سالها بود که حتی تماشا کردن کشتی رو براش ممنوع کرده بودن مورد غضب قرار گرفته بود یک مرتبه من دیدم استادیوم به هم خورد. همهمه افتاد و هی مردم از جاشون بلند شدن و طرف در رو نگاه کردن من دیر متوجه شدم دیدم ... تختی سرشو انداخته پایین داره میآد تو مردم متوجه شدن که تختی اومده. همهٔ سالن بلند شدن و دست زدن اصلاً قیامتی شد. اون شاپور غلامرضا بهش برخورد.

پیش درآمدی بر رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی
جدال حساس مدعیان در ارومیه

پیش درآمدی بر رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی

اسماعیل خانبابایی-برای نخستین بار سالن شش هزارنفری الغدیر شهر ارومیه استان آذربایجان غربی میزبان چهل و سومین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی و یکی از مراحل چرخه انتخابی تیم ملی است .