نتایج کشتی ایران در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن

نتایج کشتی ایران در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن

آذرماه 1335 هشت دلاور کشتی ایران با مربیگری حبیب بلور، توانستند ماندگار ترین و بهترین نتیجه تاریخ کشتی آزاد در ادوار این آوردگاه را بدست آوردند.صدای کشتی در راستای رسالت خود و توجه به تاریخچه کشتی کشورمان به نتایج آنها پرداخته است: