نمایش های چشم نواز موحد مقابل ولچف
شرح نبردهای موحد و ولچف

نمایش های چشم نواز موحد مقابل ولچف

یونس همیالی- در اواخر دهه پنجاه و شصت میلادی نامی آشنا داشت. یکی از ستارگان نوظهور سرزمين طلايی دريای سياه. نام او اینیو دیموف ولچف ستاره شهیر و تابناک کشتی بلغارستان بود.