خودمان را با آمارهای عددی گول نزنیم
وضعیت قرمز در وزن های المپیکی

خودمان را با آمارهای عددی گول نزنیم

یونس همیالی- نتایج کسب شده از رقابت های کشتی جهانی بلگراد و بازی های آسیایی هانگژو نکته هایی برای رئیس فدراسیون و کادرفنی یادآوری می کند و نشان می دهد که باید به نیمه پنهان این دستاورد با تمرکز و دقت نظر کافی پرداخت و از نگرش یک سویه به آن پرهیز کرد.