معضل کشتی بدنسازی اشتباه است
گفتگوی اختصاصی صدای کشتی با بهزاد ابراهیمی

معضل کشتی بدنسازی اشتباه است

بهزاد ابراهیمی مربی بدنساز کشتی معتقد است؛بزرگ‌ترین مشکل و معضل در بحث آماده‌سازی کشتی گیران بدنسازی اشتباه است. او در این گفتگوی جذاب نظرات خود را در خصوص موضوعات مختلف کشتی همچون اهمیت بدنسازی،تاثیر هوش مصنوعی در کشتی،نگاه المپیک محور، تفاوت های سیستمی کشتی ایران و آمریکا و... بیان کرده است.