تاریخچه روسای فدراسیون کشتی در مسابقات المپیک

تاریخچه روسای فدراسیون کشتی در مسابقات المپیک

به گزارش صدای کشتی، ازالمپیک 1948 که تیم کشتی ایران برای نخستین بار حضور یافت تا قبل از برگزاری المپیک 2024 پاریس، تاکنون پانزده نفر سکاندار فدراسیون کشتی در این آوردگاه بودند. به لحاظ مرغوبیت مدالی، المپیک 2012 لندن بهترین نتیجه کسب شده در هفده دوره حضور می باشد. در زیر اسامی روسای فدارسیون در ادوار مختلف آن آمده است: