اشتباهات عجیب تیم داوری وضعف عملکرد رئیس کمیسیون داوران!
حواشی رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی

اشتباهات عجیب تیم داوری وضعف عملکرد رئیس کمیسیون داوران!

علی رغم میزبانی خوب و تدارک ستودنی فدراسیون کشتی برای برگزاری رقابت ها ،چهل وسومین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی در روز دوم با حواشی عجیبی روبرو بود که بار دیگر ضعف عملکرد رئیس کمیسیون داوران را به وضوح نشان داد.