حضور صادق گودرزی در تیم ملی کشتی آزاد منتفی شد؟

حضور صادق گودرزی در تیم ملی کشتی آزاد منتفی شد؟

در حالی که در فضای غیر رسمی کشتی، نام صادق گودرزی به عنوان مربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان مطرح شده بود اما نبود نام او در لیست کمیته فنی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور در ساری نشان می دهد حضور او در جمع کادر فنی تیم ملی منتفی شده است.