درخشش خرمی در جام جهانی ۱۹۷۴ لاس پالماس
برگی از تاریخ کشتی

درخشش خرمی در جام جهانی ۱۹۷۴ لاس پالماس

مسئولان کشتی آمریکا در 1973 بعد از چهارده سال وقفه از اولین دوره رقابت های جام جهانی 1958 صوفیه در کشتی آزاد، تصميم به برگزاری مجدد این مسابقات گرفتند که تیم ایران در این پیکارهها غایب بود.