چهره ها و یاد ها: جان اسمیت نابغه کشتی آمریکا

چهره ها و یاد ها: جان اسمیت نابغه کشتی آمریکا

برای مردم ایالات متحده، نام جان اسمیت مترادف عبارت «موفقیت در كشتی» است. كشتی دوستان هرگاه نام جان اسمیت را می شنوند بی اختیار به یاد زیرگیری های برق آسای این نابغه ٦٢ كیلویی می افتند.