کشتی آزاد ایران پس از سه دهه بدون مدال ماند
تاریخچه مسابقات جهانی کشتی

کشتی آزاد ایران پس از سه دهه بدون مدال ماند

یونس همیالی- مرداد ماه 1361 تیم کشتی آزاد ایران برای رقابت های جهانی 1982 رهسپار ادمونتون کانادا شد. ترکیب تیم اعزامی متشکل از؛ محمد بزم آور، امیر تهرانی، ایوب صفوی، احمد رضایی، حسن حمیدی، محمدحسین محبی، جبار مهدیون، محمدحسن محبی، محمود گنجی و رضا سوخته سرایی با مربیگری محمود معزی پور و سرپرستی محمد خرمی (رئیس فدراسیون) بود.

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹
مسابقات جهانی کشتی

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹

یونس همیالی- با نگاهی به تاریخ کشتی ایران در دهه شصت شمسی به طور واضح نشان می دهد که سياست با ورزش آمیخته شد و با تصمیم گیری های غیرمنطقی صدمات جبران ناپذيری بر ساختار کشتی وارد گردید.

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد جوانان از ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۶
مسابقات جهانی کشتی آزاد

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد جوانان از ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۶

اختصاصی صدای کشتی، بخش اول: رقابت های جهانی کشتی آزاد جوانان برای اولین بار سال 1969 در کلرادو آمریکا آغاز شد و تا 2022 صوفیه بلغارستان بصورت پیوسته برگزار شده است. تیم ایران در دومین دوره این آوردگاه 1971 توکیو حضور پیدا کرد. اسامی کشتی گیران ایرانی که در این رقابت ها حضور داشته اند درادامه بخوانید.