آیا مقصر نتایج آسیایی چرخه انتخابی است؟
نقدی بر عملکرد آزادکاران در قهرمانی آسیا

آیا مقصر نتایج آسیایی چرخه انتخابی است؟

علی شریفی-مسابقات کشتی قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ قزاقستان،در رده بزرگسالان، با قهرمانی مقتدرانه فرنگی کاران ایران همراه بود اما تیم کشتی آزاد ایران، با سقوطی دو پله ای، روی سکوی سوم ایستاد.