کشتی آزاد ایران پس از سه دهه بدون مدال ماند
تاریخچه مسابقات جهانی کشتی

کشتی آزاد ایران پس از سه دهه بدون مدال ماند

یونس همیالی- مرداد ماه 1361 تیم کشتی آزاد ایران برای رقابت های جهانی 1982 رهسپار ادمونتون کانادا شد. ترکیب تیم اعزامی متشکل از؛ محمد بزم آور، امیر تهرانی، ایوب صفوی، احمد رضایی، حسن حمیدی، محمدحسین محبی، جبار مهدیون، محمدحسن محبی، محمود گنجی و رضا سوخته سرایی با مربیگری محمود معزی پور و سرپرستی محمد خرمی (رئیس فدراسیون) بود.

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱
مسابقات جهانی کشتی

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱

یونس همیالی- با آغاز قرن بیست و یکم شهر نیویورک به عنوان میزبان رقابت ها جهانی 2001 انتخاب شد اما در یازده سپتامبر بدلیل حمله به برج های مرکز تجارت جهانی در منطقه منهتن میزبانی سی و پنجمین دوره این آوردگاه با سه ماه تأخیر به صوفیه پایتخت بلغارستان داده شد.

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹
مسابقات جهانی کشتی

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹

یونس همیالی- با نگاهی به تاریخ کشتی ایران در دهه شصت شمسی به طور واضح نشان می دهد که سياست با ورزش آمیخته شد و با تصمیم گیری های غیرمنطقی صدمات جبران ناپذيری بر ساختار کشتی وارد گردید.