چرا یونس امامی شایسته ترین گزینه ۷۴ کیلو کشتی ایران در پاریس است؟

چرا یونس امامی شایسته ترین گزینه ۷۴ کیلو کشتی ایران در پاریس است؟

باتوجه به عملکرد  یونس امامی در گزینشی المپیک و طبق اعلام کادر فنی او از حالا ملی پوش قطعی ایران برای حضور در المپیک است که بی شک انتخاب او در میان سایر مدعیان کاملا عادلانه است. در این میان موضوع کشتی گیر شایسته دیگری همچون ابوذری  که در آینده حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت دستاویزی شده است تا در فضای مجازی با مطرح کردن روایتی پرحاشیه اصل انتخابی و چرخه را زیر سوال ببرند.