تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد جوانان از ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۶
مسابقات جهانی کشتی آزاد

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد جوانان از ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۶

اختصاصی صدای کشتی، بخش اول: رقابت های جهانی کشتی آزاد جوانان برای اولین بار سال 1969 در کلرادو آمریکا آغاز شد و تا 2022 صوفیه بلغارستان بصورت پیوسته برگزار شده است. تیم ایران در دومین دوره این آوردگاه 1971 توکیو حضور پیدا کرد. اسامی کشتی گیران ایرانی که در این رقابت ها حضور داشته اند درادامه بخوانید.

نمایش تحسین برانگیز آزادکاران در جام یاشاردوغو،۴۸سال پیش!
برگی از تاریخ کشتی

نمایش تحسین برانگیز آزادکاران در جام یاشاردوغو،۴۸سال پیش!

اردیبهشت ماه 1354 چهارمین دوره تورنمت یاشاردوغو در شهر سامسون ترکیه با حضور 61 کشتی گیر از کشورهای ایران، بلغارستان، سوییس، مجارستان، شوروری و ترکیه برگزار شد. برای نخستین بار تیم کشتی آزاد ایران با هشت کشتی گیر در این آوردگاه حضور یافت.