انتقاد شدید فردین معصومی از مربی تیم ملی بزرگسالان/کسی که تیم شهرش را به کشوری نبرده مربی تیم ملی شده!

انتقاد شدید فردین معصومی از مربی تیم ملی بزرگسالان/کسی که تیم شهرش را به کشوری نبرده مربی تیم ملی شده!

فردین معصومی ضمن تمجید از موفقیت کشتی گیران تیم ملی جوانان گفت: امیر رضا معصومی و مبین عظیمی یک سروگردن بالاتر از رده سنی خودشان هستند. وی  در ادامه از صحبت های اخیر اباذر اسلامی مربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان در  یک برنامه تلویزیونی به شدت انتقاد کرد.