تاریخچه پُرافتخارترین کشتی گیران فرنگی در رقابت های جهانی از ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۲
رقابت های جهانی کشتی

تاریخچه پُرافتخارترین کشتی گیران فرنگی در رقابت های جهانی از ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۲

بیش از دو دهه می گذرد که الکساندر کارلین با کسب نُه مدال طلا و بدون باخت در این آوردگاه در رتبه نخست قرار دارد، شاید تا سال ها این رکورد همچنان دست نیافتنی باقی بماند. نام سوریان ستاره شهیر کشورمان با ثبت شش مدال طلا در جایگاه دوم به زیبایی طلوع خورشید می درخشد.