مروری بر رقابت های کشتی فرنگی کشور
نمایش های درخشان آمیخته به حواشی

مروری بر رقابت های کشتی فرنگی کشور

یونس همیالی- رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی کشور و مرحله اول چرخه انتخابی تیم ملی در قم برگزار شد که با قهرمانی تیم خوزستان به پایان رسید و تیم های شیراز و مازندران به ترتیب دوم و سوم شدند. در تصاحب مدال طلا، کشتی گیران شیرازی بهترین عملکرد را در بین سایر تیم ها داشتند.