صادق گودرزی چگونه به مدال نقره المپیک رسید؟
تاریخچه حضور کشتی گیران ایران در المپیک

صادق گودرزی چگونه به مدال نقره المپیک رسید؟

صادق گودرزی کشتی گیر سرشناس ملایری در دوران حرفه ای فعالیت خود در عرصه قهرمانی دومدال نقره و یک برنز جهانی را به دست آورد و در المپیک ۲۰۱۲ لندن به مدال نقره دست یافت‌.