جام تختی قابلیت جهانی شدن را دارد
صحبت های محسن کاوه در خصوص جام تختی

جام تختی قابلیت جهانی شدن را دارد

مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد با بیان اینکه جام تختی یکی از بزرگترین تورنمنت های بزرگسالان است، اظهار داشت: این جام یکی از چرخه‌های پایانی انتخابی تیم ملی برای بزرگسالان محسوب می‌شود که قابلیت جهانی شدن را نیز دارد و امسال با کیفیت فنی بالا و آمادگی کشتی گیرانمان برگزار شد.