یونس امامی کایل دیک را شکست می دهد
گفتگو با مربی سازنده یونس امامی و کشتی شهریار

یونس امامی کایل دیک را شکست می دهد

مهدی قاسمی جو مربی سازنده کشتی آزاد شهریار و مربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان معتقد است یونس امامی یکی از سه کشتی گیر برتر وزن خود در دنیا است.او ادامه داد امامی پیشرفت بسیاری داشته و فکر می‌کنم او می تواند کایل دیک آمریکایی را شکست بدهد.