کشتی سوسنگرد ایستاده در غبار

کشتی سوسنگرد ایستاده در غبار

سوسنگرد شهری در استان خوزستان و در۶۵ کیلومتری شمال غربی اهواز قرار گرفته است.دستاورد ها،رشادت‌ها و جانفشانی‌های مردان این دیار در طی دوران دفاع مقدس،هیچگاه از حافظه تاریخ معاصر فراموش نخواهد شد و امروز ورزشکاران این خطه علی رغم همه محرومیت ها می کوشند تا نام سوسنگرد در این عرصه نیز به نیکی بدرخشد. در این میان جامه کشتی سوسنگرد تلاش می کند تا همگام با دیگر شهرستان های خوزستان از نام و اعتبار کشتی این استان دفاع کند.