مبارزه سعدولایف و سیداکوف در لیگ پادوبنی
مشخص شدن ترکیب نهایی تیم ملی کشتی آزاد روسیه در اواخر تیرماه

مبارزه سعدولایف و سیداکوف در لیگ پادوبنی

طبق برخی گزارش ها از منابع روسی پنجمین تورنمنت لیگ پادوبنی، اواخر تیرماه امسال، با حضور سعدولایف و سیداکوف در  قفقاز برگزار می شود.