گام بلند احمد جوان برای رسیدن به هدف

گام بلند احمد جوان برای رسیدن به هدف

یونس همیالی- در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور که طی روزهای 22 تا 24 آذرماه در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد، احمد محمدنژاد جوان از تیم خراسان رضوی توانست در ۵۷ کیلوگرم روی سکوی قهرمانی قرار بگیرد.