استقبال کم ،غیبت ایران و قهرمانی قزاقستان
رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی امیدهای آسیا – قرقیزستان

استقبال کم ،غیبت ایران و قهرمانی قزاقستان

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی زیر 23 سال آسیا که از روز 25 خرداد در بیشکک آغاز شده بود و مورد استقبال چندانی قرار نگرفت ، شب گذشته با معرفی نفرات و تیم های برتر به پایان رسید. این رویداد تا 28 خرداد در رشته های آزاد و بانوان پیگیری خواهد شد.