تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد نوجوانان از ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴
مسابقات جهانی کشتی آزاد نوجوانان

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد نوجوانان از ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴

اختصاصی صدای کشتی، بخش سوم: رقابت های جهانی کشتی آزاد نوجوانان برای اولین بار سال 1975 در مکزیک آغاز شد. بعد از پنج سال توقف، 1980 در سوئد تا 1999 لهستان برگزار شد، اما از سال 2000 مجدداً این کارزار به تعطیلی کشیده شد ولی از 2011 تا سال گذشته بصورت منظم انجام می شود. اسامی کشتی گیران ایرانی که در این رقابت ها حضور داشته اند در ادامه بخوانید.

علیرضا راج، ستاره اولین دوره مسابقات کشتی نونهالان کشور ۱۳۷۲
برگی از تاریخ کشتی

علیرضا راج، ستاره اولین دوره مسابقات کشتی نونهالان کشور ۱۳۷۲

اولین دوره رقابت های تشویقی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان کشور با نام جام پهلوانک ها طی روزهای 21 تا 23 دی ماه 1372 درسالن هفتم تیر تهران با حضور 607 کشتی گیر در هفت وزن برگزار شد. این رقابت ها در یک وقت چهار دقیقه ای که دو دقیقه اول کشتی آزاد سپس دو دقیقه دوم کشتی فرنگی برگزار شد که علیرضا راج از خوزستان ستاره مسابقات شد.