آبروداری مراد محمدی در المپیک ۲۰۰۸ پکن
تاریخچه حضور کشتی گیران ایران در المپیک

آبروداری مراد محمدی در المپیک ۲۰۰۸ پکن

مراد محمدی دارنده مدال طلا و دو برنز جهان و قهرمان بازی های آسیایی در المپیک ۲۰۰۸پکن آبرو خرید و با کسب مدال برنز اجازه نداد لشکر شکست خورده کشتی ایران با دست خالی به کشور بازگردد.