کارنامه زنده یاد منصور رئیسی در المپیک
تاریخچه حضور کشتی گیران ایران در المپیک

کارنامه زنده یاد منصور رئیسی در المپیک

منصور رئیسی قهرمان اسبق ،مربی و داور کشتی بود که در المپیک ۱۹۴۸ به نمایندگی از کشورمان حضور پیدا کرد.او در سال ۱۳۵۸ دارفانی را وداع گفت.