تاریخچه روسای فدراسیون کشتی در مسابقات المپیک

تاریخچه روسای فدراسیون کشتی در مسابقات المپیک

به گزارش صدای کشتی، ازالمپیک 1948 که تیم کشتی ایران برای نخستین بار حضور یافت تا قبل از برگزاری المپیک 2024 پاریس، تاکنون پانزده نفر سکاندار فدراسیون کشتی در این آوردگاه بودند. به لحاظ مرغوبیت مدالی، المپیک 2012 لندن بهترین نتیجه کسب شده در هفده دوره حضور می باشد. در زیر اسامی روسای فدارسیون در ادوار مختلف آن آمده است:

تاریخچه روسای فدراسیون کشتی از ۱۳۱۸ تا ۱۴۰۲
برگی از تاریخ کشتی

تاریخچه روسای فدراسیون کشتی از ۱۳۱۸ تا ۱۴۰۲

یونس همیالی- به گزارش صدای کشتی در آبان ماه 1326 تیم کشتی ترکیه برای انجام سه دیدار دوستانه به تهران آمد که در پایان این رقابت ها تمامی کشتی گیران ایران مقابل حریفان خود مغلوب شدند. این شکست برای مسئولان ورزش کشور بسیار گران تمام شد و آنها را مصمم کرد تا سازمان به فدراسیون کشتی تغییر پیدا کند. در ادامه مروری می کنیم به سکانداران فدراسیون کشتی از ابتدا تاکنون: