تاریخچه میزبانان رقابت های جهانی کشتی آزاد بزرگسالان
جهانی کشتی آزاد

تاریخچه میزبانان رقابت های جهانی کشتی آزاد بزرگسالان

رقابت های جهانی کشتی آزاد برای نخستین بار سال 1951 در شهر هلسینکی فنلاند برگزار شد که در طی پنجاه و دو دوره اخیر شهر بوداپست مجارستان با شش بار میزبانی این آوردگاه در رتبه نخست قرار دارد، همچنین تیم های شوروی سابق، روسیه، ایران و ترکیه به ترتیب با 22، 14 و 5 عنوان قهرمانی، بیشترین افتخار بدست آوردند.