گام بلند فدراسیون و هیئت کشتی تهران/افتتاح دومین پایگاه قهرمانی کشتی در تهران با حضور دکتر چمران و علیرضا دبیر

گام بلند فدراسیون و هیئت کشتی تهران/افتتاح دومین پایگاه قهرمانی کشتی در تهران با حضور دکتر چمران و علیرضا دبیر

حسن بازیار-دومین پایگاه قهرمانی کشتی استان تهران (مجموعه ورزشی شهیدان دستجردی) با حضور دکتر چمران،علیرضا دبیر، منصور برزگر، قاسم علی عسگری و بزرگان و پیشکسوتان کشتی تهران و ایران افتتاح شد.