کشتی ایران در المپیک ۱۹۶۴ توکیو
یادها و خاطره ها

کشتی ایران در المپیک ۱۹۶۴ توکیو

یونس همیالی- این تصویر بسیار بی نظیر در واقع گوشه ایی کوچک از شکوه مردان شهیر و اسطوره های تکرار نشدنی این سرزمین است.

من تعظیم عرض می کنم به مردم ایران
برای اولین بار از صدای پهلوان تختی رونمایی شد

من تعظیم عرض می کنم به مردم ایران

یونس همیالی- هر ایرانی می تواند با تمام دلباختگی همراه با یک شکوه غرور انگیز به عصمت صدای پهلوان تختی بارها گوش بدهد. صدایی که می تواند شوق نفس کشیدن را در وجود تک تک سلول هایمان چند برابر گرداند.

تختی، فراموش شدنی نیست

تختی، فراموش شدنی نیست

یونس همیالی- دوباره روز هفدهم دی ماه از راه رسید، روزی که آقا تختی مظهر جوانمردی و تواضع چشم از جهان فرو بست.

المپیک ۱۹۶۴، قصه ای غمگین برای تختی
یک عکس یک خاطره

المپیک ۱۹۶۴، قصه ای غمگین برای تختی

یونس همیالی-با دیدن این تصویر ذهن به سمت قلب تاریخ کشتی این آب و خاک می رود تا اتفاق های تلخ و شیرین شصت سال پیش از کارزار المپیک 1964 توکیو برای ما زنده شود. این نگاتیو سیاه و سفید که شاهکار چراغ جادویی استاد قاسم فارسی است ‌بخشی از بزرگی تاریخ کشتی ایران است.