من تعظیم عرض می کنم به مردم ایران
برای اولین بار از صدای پهلوان تختی رونمایی شد

من تعظیم عرض می کنم به مردم ایران

یونس همیالی- هر ایرانی می تواند با تمام دلباختگی همراه با یک شکوه غرور انگیز به عصمت صدای پهلوان تختی بارها گوش بدهد. صدایی که می تواند شوق نفس کشیدن را در وجود تک تک سلول هایمان چند برابر گرداند.

وباز روایت مردی به نام جهان پهلوان غلامرضاتختی
چرا تختی،تختی شد؟

وباز روایت مردی به نام جهان پهلوان غلامرضاتختی

اسماعیل خانبابایی_امروز یکشنبه ۱۷ دی ماه مصادف است با پنجاه و ششمین سالگرد جهان پهلوان غلامرضا تختی است؛روز آسمانی شدن جهان پهلوان غلامرضاتختی نماد وفاداری ؛گذشت ،مردانگی وشجاعت است.

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۹
مسابقات جهانی کشتی

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۹

می توان گفت رقابت های جهانی 1951 هلسینکی (نخستین دوره رقابت ها)، آغازگر دوران طلایی و باشکوه کشتی این سرزمین بود.در ادامه نگاهی می کنیم به تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۹:

سرداری، قهرمان جام برگ زیتون طلایی
برگی از تاریخ کشتی

سرداری، قهرمان جام برگ زیتون طلایی

دی ماه 1339 آخرین دوره رقابت های جام برگ زیتون طلایی که موسسه کیهان افتخار برگزاری آن را برعهده داشت با یک شکوه خاص و با حضور کشتی گیران نام آور المپیک و جهان به پایان رسید.