گفتگو با  مهدی میرمحمدی خالق کتاب “غلامرضا غلامرضا را کشت”/ آرمان تختی ظلم ستیزی بود
به بهانه انتشار اثری برای تختی

گفتگو با مهدی میرمحمدی خالق کتاب “غلامرضا غلامرضا را کشت”/ آرمان تختی ظلم ستیزی بود

اغراق نیست اگر بگوییم مهدی میرمحمدی کامل ترین پژوهش با دیدی واقع گرایانه از زندگی جهان پهلوان تختی را به رشته تحریر درآورده است.اثری پرحجم که به گفته خودش اگرچه بی نقص نیست اما تلاشی ستودنی و ارزشمند برای پرداختن به همه بخش هایی است که در شکل گیری شخصیت تختی تاثیرگذار بوده است.گفتگوی اختصاصی صدای کشتی با نویسنده کتاب را در ادامه بخوانید: