موحد ستاره حماسه ساز
یک عکس یک خاطره

موحد ستاره حماسه ساز

یونس همیالی- ناقوس عقربه های ساعت، هشتاد و چهار سال پیش کنار دریای خزر در یک خانواده یازده نفره به صدا درآمد. پسری بنام عبداله در بابلسر پلک به عرصه این گیتی گشود.

ناصر زینل نیا، یک داستانست پُر از آب چشم
زندگی سبک وزن خراسانی

ناصر زینل نیا، یک داستانست پُر از آب چشم

عباس خسروی زاد- زندگی ورزشی ناصرزینل نیا سراسر پُر است از تلخکامی وناکامی، نمی گویم شکست، چراکه او بسیاری از بزرگان کشتی و قهرمانان جهان و المپیک را به صُلابه کشیده است. اما ویترین افتخاراتش از مدال المپیک و جهان خالیست. وچه دردناک!