دلاورمردان کشتی‌آلیش مردان در ازبکستان

دلاورمردان کشتی‌آلیش مردان در ازبکستان

هانیه اصغری-تیم‌ملی کشتی‌آلیش مردان ایران در سکوت کامل خبری راهی ازبکستان، محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا شد، علیرغم تمامی نمرات ممتازی که کشتی آلیش مردان کسب کرده است اما در بحث توجه و حمایت ها ناکام مانده است.