چرا قصه امیر محمد نوازی،فاتح برنز آسیا مهم است؟
از تایباد محروم تا فتح مدال آسیایی نوجوانان

چرا قصه امیر محمد نوازی،فاتح برنز آسیا مهم است؟

امیر محمد نوازی، پسری که فاتح مدال برنز ۵۱ کیلو کشتی آزاد نوجوانان آسیا شد،نه از تهران خود را به کمپ تیم های ملی رسانده بود و نه از مازندران! او کشتی را از نقطه صفر مرزی آغاز کرد؛از شهر محروم تایباد در شرق ایران،هم مرز با افغانستان،نزدیک جهنم دره و شن های داغ ،در امتداد بیابان های خشک و کوهستان های صعب العبور!

مروری بر زندگی محمود قشنگ
زخم هایش را شمرد تا مونس غمگین ترین شب هایش شوند.

مروری بر زندگی محمود قشنگ

عباس خسروی زاد- کشتی گیر نام آور خراسانی در دهه پنجاه که علیرغم مدعی بودن در وزن 68 کیلوگرم اما هیچگاه به حق واقعی خود نرسید.

ناصر زینل نیا، یک داستانست پُر از آب چشم
زندگی سبک وزن خراسانی

ناصر زینل نیا، یک داستانست پُر از آب چشم

عباس خسروی زاد- زندگی ورزشی ناصرزینل نیا سراسر پُر است از تلخکامی وناکامی، نمی گویم شکست، چراکه او بسیاری از بزرگان کشتی و قهرمانان جهان و المپیک را به صُلابه کشیده است. اما ویترین افتخاراتش از مدال المپیک و جهان خالیست. وچه دردناک!