کارنامه پرویز زیدوند در دو المپیک

کارنامه پرویز زیدوند در دو المپیک

به گزارش صدای کشتی پرویز زیدوند در دو المپیک ۲۰۰۰سیدنی و ۲۰۰۴ آتن به روی تشک رفت. در سیدنی، در دو نبرد نتیجه را به  لاپالانین فنلاندی و دگوچیف آذربایجانی واگذار کرد تا از دور رقابت ها حذف شود. در آتن، ابتدا بیگالیف قرقیزستانی را با نتیجه ۰-۵ شکست داد.سپس سانچز از اسپانیا را مغلوب