شکست مقابل کشتی گیران هندوستان نباید پشت قهرمانی مخفی بماند
رقابت های کشتی آزاد جوانان آسیا

شکست مقابل کشتی گیران هندوستان نباید پشت قهرمانی مخفی بماند

یونس همیالی- رقابت های قهرمانی کشتی آزاد جوانان آسیا در شهر امان اردن برگزار شد که تیم ایران با ارمغان سه مدال طلا و پنج نقره و تصاحب 191 امتیاز بالاتر از هندوستان 180 امتیازی (در وزن 74 کیلوگرم کشتی گیر نداشت) توانست روی سکوی قهرمانی قرار گیرد.