گفتگو با سیاوش عباس آبادی مربی ایرانی کشتی ژاپن/ناگفته های عجیب از کشتی ژاپن در قیاس با ایران!
اینجا چوب لای چرخ کسی نمی گذارند

گفتگو با سیاوش عباس آبادی مربی ایرانی کشتی ژاپن/ناگفته های عجیب از کشتی ژاپن در قیاس با ایران!

حسن بازیار-سیاوش عباس آبادی مربی ایرانی فعال کشتی در کشور ژاپن است.او که اصالتی کرمانشاهی دارد،از سن 16 سالگی ساکن کرج بوده و از حدود 10 سال پیش به اتفاق همسرش برای تحصیل به ژاپن مهاجرت کرد.اوکه در ایران کشتی گیر بود پس از کسب مدرک مربیگری این حرفه تخصصی را در ژاپن ادامه داد. عباس آبادی می گوید برای ژاپنی ها تخصص و دانش عملی بسیار مهم تر از کسب مدرک و کاغذبازی است.صحبت های این مربی ایرانی در خصوص فرهنگ ورزشی و سبک کشتی در ژاپن شنیدنی است: