کدام یک از این چهره ها رئیس کمیسیون داوران می شود؟

کدام یک از این چهره ها رئیس کمیسیون داوران می شود؟

پس از تعلیق محمد مصلایی پور از سوی اتحادیه جهانی کشتی و کنار گذاشتن وی از جمع داوران المپیک پاریس و حواشی عدم حضور وی در مسابقات آسیایی گمانه زنی ها حکایت از برکناری او از ریاست کمیسیون داوران  در آینده نزدیک دارد.اگرچه فدراسیون کشتی به طور رسمی هیچ واکنشی به شایعات نشان نداده است و همه احتمالات به تصمیم اتحادیه جهانی برای انتخاب یک یا دو داور ایرانی جهت قضاوت در المپیک ارتباط مستقیم پیدا کرده است.