آیا نتایج انتخابی کشتی آمریکا به سود ایران بود؟
نگاهي به مرحله نهايي مسابقات انتخابي تيم ملي آمريكا

آیا نتایج انتخابی کشتی آمریکا به سود ایران بود؟

مرحله آخر انتخابي تيم ملي آمريكا با حضور ملي پوشان سال گذشته اين تيم ، با كيفيت مطلوب و هيجان فراوان برگزار شد. كسي فكرش را نميكرد كه نتايج اين مسابقات ، به گونه اي رقم بخورد كه پنج كشتي گير تيم آمريكا ، براي اولين بار صاحب دوبنده تيم ملي شوند. نتيجه اي كه بنظر ميرسد براي آمريكايي ها يك چالش و براي ايران و روسيه يك فرصت است.