اقدامات زیر ساختی دبیر جای تقدیر دارد/امیدوارم داستان حیدری و کورتانیدزه برای یزدانی نیز تکرار شود
منصور برزگر، پیشکسوت کشتی؛

اقدامات زیر ساختی دبیر جای تقدیر دارد/امیدوارم داستان حیدری و کورتانیدزه برای یزدانی نیز تکرار شود

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد ایران با اشاره به انتخاب دوباره علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی گفت: ساخت و سازهایی که در کشتی ایران انجام شده اقداماتی تحسین برانگیز است.