پاسخ سنگین  و غیر مستقیم علیرضا دبیر خطاب به جدیدی؟ فرد متقلب یک جایی دستش رو می شود و در زندگی موفق نخواهد شد.

پاسخ سنگین و غیر مستقیم علیرضا دبیر خطاب به جدیدی؟ فرد متقلب یک جایی دستش رو می شود و در زندگی موفق نخواهد شد.

رئیس فدراسیون کشتی در روز چهارم اردوی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان در جمع آنها حضور یافت و مواردی را مطرح کرد که به نظر می رسد پاسخ او به استوری ها و نوشته های اخیر عباس جدیدی در فضای مجازی باشد .او خطاب به نونهالان گفت: قبل از اینکه بخواهید در کشتی راه قهرمانی را بروید باید در اخلاق و انسانیت قهرمان شوید.