بهزاد ابراهیمی مربی بدنساز کشتی: بعضی ها فکر می کنند بدنسازی یعنی فقط هالتر و دمبل زدن!

بهزاد ابراهیمی مربی بدنساز کشتی: بعضی ها فکر می کنند بدنسازی یعنی فقط هالتر و دمبل زدن!

بهزاد ابراهیمی، در گفتگو با صدای کشتی درباره بدنسازی در کشتی گفت: کشتی یک ورزش انفرادی است که برای حفظ سرعت، استقامت ، توان بدنی و واکنش های به موقع در مبارزه ، هماهنگی عصب و عضله و حفظ تعادل در حمله و دفاع ، نیاز به بدنسازی اصولی دارد.