یزدانی مشکل جدی ندارد
در نتیجه ام‌آرآی مشخص شد؛

یزدانی مشکل جدی ندارد

از حسن یزدانی، قهرمان ۸ مداله جهان و المپیک به دلیل زانو درد ام‌آرآی گرفتند.